Mijn visie op bevallen

Autonomie en vrije geboorte, ondersteund door liefdevolle en respectvolle zorg

In mijn visie op de geboortezorg staat de autonomie van de aanstaande moeder centraal. Ik streef ernaar het natuurlijke verloop van de zwangerschap, geboorte en kraamtijd te bevorderen en te waarborgen. Ik bied één op één zorg om een vertrouwensband met je te kunnen opbouwen, om je te leren kennen, en om naar jouw wensen en behoeftes te kunnen luisteren.

 

 

Foto: thuisbevalling (c) Moniek Aansorgh Fotografie